Skip to main content

Thông tin đơn vị

THÔNG TIN ĐƠN VỊ

hinh

Địa chỉ: Tổ 03 ấp Mỹ Long 1, xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Điện thoại: 02963.851.311

Email: myhoahung@angiang.gov.vn