Skip to main content

Triển khai kế hoạch công tác phòng cháy, chữa cháy năm 2023 và ra mắt Đội Dân phòng phòng cháy, chữa cháy

UBND xã đã thông qua Quyết định kiện toàn và ra mắt Đội Dân phòng phòng cháy, chữa cháy tại 09 ấp. Theo đó, mỗi đội Dân phòng gồm 10 thành viên có nhiệm vụ thường xuyên thực hành các thao tác, kỹ năng chữa cháy theo kế hoạch, quản lý và bảo quản các trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn ấp; vận động nhân dân đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy;

Hội đồng thẩm định bỏ phiếu công nhận 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Chiều 16/02, UBND tỉnh An Giang tổ chức Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao năm 2022, nhằm xem xét, thảo luận và lấy ý kiến biểu quyết (bằng phiếu) để xét, công nhận các xã đạt chuẩn “Xã nông thôn mới”, “Xã nông thôn mới nâng cao” năm 2022.

An Giang cơ cấu lại ngành nông nghiệp

(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư vừa ký Quyết định số 152/QĐ-UBND ngày 14/2/2023 Phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 tỉnh An Giang" (Đề án).

Dân vận khéo xây dựng nông thôn mới

(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban ngành, đoàn thể quan tâm đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”, tạo sự lan tỏa sâu rộng, mang lại hiệu quả thiết thực, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, đặc biệt là “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới (NTM)”.
Subscribe to Tin tức