Skip to main content

Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I và triển khai nhiệm vụ quý II

Trong quý I, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội xã Mỹ Hòa Hưng cơ bản đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Đến nay, địa phương xuống giống vụ Hè thu được 470 ha. Về công tác phòng chống thiên tai-tìm kiếm cứu nạn xảy ra 02 vụ sạt lỡ đất với diện tích 5.000m2, làm ảnh hưởng đến 5 hộ dân, ước thiệt hại tài sản hơn 200 triệu đồng. Về duy trì, nâng chất các tiêu chí, chỉ tiêu Nông thôn mới nâng cao, đến nay xã đạt được 14/19 tiêu chí, 67/75 chỉ tiêu.

Subscribe to Văn hóa