Skip to main content

ĐẢNG ỦY XÃ MỸ HÒA HƯNG SƠ KẾT CÔNG TÁC THÁNG 2 VÀ TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THÁNG 3

Sáng ngày 04/03/2024, Đảng ủy xã Mỹ Hòa Hưng tổ chức hội nghị sơ kết công tác tháng 2 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ tháng 3 năm 2024.

Hình 1

Trong tháng 2, các chỉ tiêu kinh tế-xã hội xã Mỹ Hòa Hưng tiếp tục phát triển theo hướng tích cực, đồng bộ, sát với yêu cầu, nhiệm vụ của xã. Trong đó cây lúa vụ Đông xuân thu hoạch 186/295 ha năng suất 7 tấn/ha, giá bán 8400-8600₫/kg. Xuống giống lúa thu đông 5ha, mè xen canh trên đất lúa 35ha. Cây rau màu xuống giống 10 ha,  lũy kế 198,5 ha, bông sai 6 ha, sen 1 ha. Kết hợp Hội Nông dân xã theo dõi và hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi bò dự án chăn nuôi bò thịt giảm nghèo cho 15 hộ. Triển khai kế hoạch NTM, NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu năm 2024 và phân công các đơn vị, ngành phụ trách từng tiêu chí, chỉ tiêu NTM, NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu. Các hoạt động văn hóa xã hội và các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, bảo đảm ổn định đời sống nhân dân. Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng và triển khai các kế hoạch hoạch của Đảng ủy về “ Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2024 và Kế hoạch thực hiện chuyên đề năm 2024 về “An Giang học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ, Bác Tôn về chăm lo đời sống nhân dân”. Xây dựng các Kế hoạch về tổ chức các ngày lễ kỷ niệm, sự kiện quan trọng năm 2024 và Kế hoạch khắc phục hạn chế khuyết điểm sau kiểm điểm năm 2023. Hoàn thành Báo cáo tiếp Đoàn làm việc của Ban Thường vụ Thành ủy.

Về nhiệm vụ tháng 3 năm 2024,  Đảng ủy xã tiếp tục tập trung lãnh chỉ đạo làm tốt các mặt công tác tuyên truyền các nhiệm vụ trọng tâm của địa phương; tăng cường công tác phòng chống và giám sát các loại dịch bệnh xảy ra trên đàn gia súc, gia cầm; kiểm tra trật tự đô thị, trật tự xây dựng, xử lý hộ mua bán lấn chiếm lòng lề đường, thực hiện mô hình Dân vận khéo gắn với xây dựng Nông thôn mới, chú trọng phát triển đảng viên mới… để từ đó thống nhất trong Đảng ủy xã và cùng nhau thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong tháng tới./.