Skip to main content

ĐOÀN CÔNG TÁC BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TPLX LÀM VIỆC VỚI XÃ MỸ HÒA HƯNG

Sáng ngày 8/11, Đoàn công tác Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới TP.Long Xuyên do Ông Nguyễn Bảo Sinh, Phó Chủ tịch UBND thành phố  làm trưởng đoàn có buổi làm việc về kết quả thẩm tra hồ sơ và đánh giá mức độ đạt tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Mỹ Hòa Hưng.

Hình 1

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, đến nay xã Mỹ Hòa Hưng đạt 17/19 tiêu chí, 55/57 chỉ tiêu nông thôn mới (02 tiêu chí chưa đạt gồm tiêu chí 7 cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, tiêu chí 17 môi trường. 15/19 tiêu chí, 69/75 chỉ tiêu nông thôn mới nâng cao (4 tiêu chí chưa đạt gồm tiêu chí 7 cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, tiêu chí 12 lao động, tiêu chí 13 tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, tiêu chí 17 môi trường). Về mức độ đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu xã tự đánh giá đạt 2/4 điều kiện, 3/8 lĩnh vực và 28/37 chỉ tiêu, trong đó các điều kiện, lĩnh vực, chỉ tiêu chưa đạt là điều kiện thứ nhất duy trì xã đạt nông thôn mới nâng cao và thứ hai đạt thu nhập bình quân hơn 74 triệu đồng/người và 05 lĩnh vực chưa đạt: tổ chức sản xuất, giáo dục và đào tạo, y tế, du lịch và môi trường.

Kết luận buổi kiểm tra, Ông Nguyễn Bảo Sinh, Phó Chủ tịch UBND TP.Long Xuyên đề nghị địa phương cần tiếp thu những ý kiến đóng góp của các thành viên trong Đoàn thẩm tra Nông thôn mới và bổ sung hồ sơ minh chứng đầy đủ. Đồng thời, đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố cũng nhấn mạnh trong thời gian tới, địa phương cần tiếp tục thực hiện các giải pháp duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chỉ tiêu nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và phấn đấu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu như tập trung phát triển kinh tế, du lịch nông nghiệp và phát triển sản phẩm OCOP; nâng cao chất lượng bảo vệ môi trường,  thu gom và xử lý rác thải theo đúng quy định.../.

Hồng Đào-Trí Tâm