Skip to main content

KỲ HỌP THỨ 7 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ MỸ HÒA HƯNG

Sáng ngày 19/12, Hội đồng nhân dân xã Mỹ Hòa Hưng khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ bảy đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết năm 2023 và đề ra Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

Hình 1

Năm 2023, các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội xã Mỹ Hòa Hưng đảm bảo theo kế hoạch đề ra. Với bình quân thu nhập đầu đạt trên 69 triệu đồng/năm. Tổng thu ngân sách đạt 130% so với kế hoạch. Về sản xuất Nông nghiệp đã gieo trồng hơn 1.300 ha, đạt 120% kế hoạch, thực hiện chuyển đổi từ đất lúa sang rau màu và cây ăn trái hơn 346 ha, đạt 69% kế hoạch. Về xây dựng cơ bản hoàn thành tuyến đường từ Trạm y tế đến cầu Bà Mụ dài 938m, kinh phí 960 triệu đồng; bếp ăn trường mẫu giáo Hoàng Yến 500 triệu đồng, từ nguồn vận động xã hội hóa.  Các chính sách an sinh xã hội được quan tâm và chăm lo kịp thời các đối tượng yếu thế. Thực hiện tốt công tác giáo dục, đào tạo và chăm sóc sức khỏe nhân dân; kịp thời triển khai phát động các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn xã… Đồng thời, tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri, kịp thời nắm bắt thông tin, ý kiến, kiến nghị của nhân dân; giải quyết kịp thời những ý kiến, kiến nghị, phản ánh của nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân.

Hình 2

Cũng tại kỳ họp, đại diện HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã thông qua các báo cáo, tờ tình của kỳ họp và dành thời gian trả lời và làm rõ các ý kiến, kiến nghị về các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa- xã hội, an ninh trật tự và an toàn giao thông./.

Hồng Đào