Skip to main content

TẬP HUẤN NÂNG CAO NĂNG LỰC CHO HỢP TÁC XÃ, TỔ HỢP TÁC, NÔNG DÂN NÒNG CỐT TRONG VÙNG CHUYÊN CANH RAU MÀU

Trong 02 ngày 1,2/12, UBND xã Mỹ Hòa Hưng phối hợp với Trạm trồng trọt và Bảo vệ thực vật TP.Long Xuyên và Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật An Giang tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực cho hợp tác xã, tổ hợp tác, nông dân nòng cốt trong vùng chuyên canh rau màu tại xã Mỹ Hòa Hưng - đây là địa phương có thế mạnh về phát triển vùng chuyên canh sản xuất rau màu.

Hình 1

Tại lớp tập huấn, cán bộ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật An Giang phổ biến các thông tin, chính sách hỗ trợ cho tổ chức nông dân, xúc tiến các chuỗi liên kết tiêu thụ rau màu và kinh nghiệm phát triển các loại hình dịch vụ hợp tác xã, tổ hợp tác; hướng dẫn phần mềm phục vụ quản trị nông nghiệp/sản xuất và tiêu thụ rau màu; các mô hình chuyển đổi sản xuất nông nghiệp hiệu quả; các giải pháp kỹ thuật khoa học và công nghệ mới áp dụng vào canh tác rau màu theo hướng hiện đại và bền vững…

Hình 2

Thông qua lớp tập huấn, giúp nông dân có thêm kiến thức về nhiều lĩnh vực như học hỏi kinh nghiệm, nâng cao vai trò - chức năng - nhiệm vụ - hoạt động của hợp tác xã, tổ hợp tác, nông dân nòng cốt trong vùng chuyên canh rau màu. Để từ đó, áp dụng vào thực tế tại địa phương để tạo ra sản phẩm an toàn, chất lượng, đáp ứng yêu cầu thị trường nâng cao giá trị sản phẩm làm ra./.

Hồng Đào