Skip to main content

Công bố người phát ngôn

Thông tin cán bộ phát ngôn xã Mỹ Hòa Hưng

STT

Họ tên

Chức vụ

SĐT

email

01

Dương Anh Dũng

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã

0919 121 492

dadung02@angiang.gov.vn