Skip to main content

ĐẢNG ỦY XÃ MỸ HÒA HƯNG SƠ KẾT CÔNG TÁC THÁNG 10

Sáng ngày 6/11, Đảng ủy xã Mỹ Hòa Hưng tổ chức hội nghị sơ kết công tác tháng 10 và triển khai nhiệm vụ tháng 11 năm 2023. Đồng chí Dương Anh Dũng, chủ trì hội nghị.

Quan cảnh hội nghị

Trong tháng 10, tình hình kinh tế - xã hội có nhiều tiến bộ, an ninh chính trị được quan tâm, giữ vững ổn định. Đáng chú ý về thực hiện chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới, qua kiểm tra, đánh giá xã đạt 15/19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao, 2/8 lĩnh vực và 30/37 chỉ tiêu nông thôn mới kiểu mẫu. Hiện nay, địa phương đang tăng cường các giải pháp để thực hiện các lĩnh vực chưa đạt gồm tổ chức sản xuất, giáo dục và đào tạo, y tế, du lịch và môi trường. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục có nhiều đổi mới, hướng mạnh về cơ sở. Triển khai tốt quy chế phối hợp, nhất là trong thực hiện giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền.

Phương hướng nhiệm vụ tháng 11, Đảng ủy xã tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý của nhà nước, xây dựng các tổ chức trong hệ thống chính trị vững mạnh, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp, các nguồn lực phát triển kinh tế-xã hội, củng cố vững chắc quốc phòng, an ninh./.

Hồng Đào