Skip to main content

LONG XUYÊN - RA MẮT MÔ HÌNH SINH KẾ TỔ HỢP TÁC XE ÔM

Thực hiện Dự án 2 - đa dạng hóa sinh kế và phát triển mô hình giảm nghèo thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Chiều ngày 24/11, UBND xã Mỹ Hòa Hưng phối hợp với Phòng Lao động - thương binh và xã hội TP.Long Xuyên tổ chức ra mắt mô hình sinh kế tổ hợp tác xe ôm cho 30 gia đình hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo trên địa bàn xã là thành viên tổ hợp tác xem ôm. Tham dự có ông Phạm Thanh Minh, Giám đốc Trung tâm phát triển nhân lực tỉnh An Giang, đại diện Sở Lao động thương binh và xã hội tỉnh, cùng đại diện các cơ quan ban ngành, đoàn thể thành phố, lãnh đạo các phường, xã.

Hình 1

Tại buổi lễ, 30 thành viên tổ hợp tác xe ôm được trao 30 xe máy. Với tổng kinh phí dự án hơn 968 triệu đồng, trong đó ngân sách Nhà nước hỗ trợ 574 triệu đồng; hộ dân đối ứng 394 triệu đồng. Thời gian thực hiện 12 tháng, khi tham gia mô hình các thành viên tổ hợp tác xem ôm sẽ được tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng điều khiển phương tiện và lái xe an toàn.

Hình 2

Việc ra mắt mô hình sinh kế tổ hợp tác xe ôm, nhằm khai thác có hiệu quả các lợi thế, tiềm năng của địa phương, đưa du khách khám phá Mỹ Hòa Hưng một cách độc đáo và bình dị nhất. Qua đó giúp cho hộ nghèo, cận nghèo có việc làm ổn định, nâng cao mức thu nhập, ổn định cuộc sống, chí thú làm ăn vươn lên thoát nghèo… góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở xã nông thôn mới./.