Skip to main content
Hình 1

RỘN RÀNG NGÀY HỘI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC

Nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam 18/11. Chiều ngày 17/11/2023, đồng loạt 9/9 ấp trên địa bàn xã Mỹ Hòa Hưng đã tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11/1930 – 18/11/2023).

Hình 1

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”. Và ngày hội Đại đoàn kết đã trở thành hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong đời sống Nhân dân. Ngày hội là dịp để các ngành, các cấp và Nhân dân ôn lại truyền thống của MTTQ qua các thời kỳ, nhằm biểu dương sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Đây cũng là dịp để biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động..., góp phần vào sự phát triển của các khu dân.

Ánh Nguyệt