Skip to main content

TỔNG KẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ NĂM 2023

Sáng ngày 18/12, Đảng ủy xã Mỹ Hòa Hưng tổ chức hội nghị tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Hình 1

Năm 2023, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Mỹ Hòa Hưng đã đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực thực hiện nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội - quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt được những kết quả khá toàn diện, đạt và vượt 8/8 chỉ tiêu theo Nghị quyết năm đã đề ra. Trong đó thu nhập bình quân đầu người đạt trên 69 triệu đồng/năm; thu ngân sách đạt 130%; giữ vững, nâng chất các chuẩn phổ cập giáo dục và trường đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 0,85%; tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,29%/năm; 100% hồ sơ thủ tục hành chính trả đúng hạn; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, giao quân đạt chỉ tiêu và hoàn thành các chỉ tiêu quốc phòng; phát triển 10/7 đảng viên, Mặt trận, các đoàn thể và Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Hình 2

Về nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong năm 2024, địa phương tiếp tục vận động nông dân chuyển từ đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng màu, cây ăn trái gắn với du lịch sinh thái; phát triển thương mại- du lịch tạo điều kiện các ngành nghề phát triển, giải quyết việc làm tại chỗ. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước, xây dựng các tổ chức trong hệ thống chính trị vững mạnh./.

Hồng Đào