Skip to main content

HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC NĂM 2024

Sáng ngày 30/01, UBND xã Mỹ Hòa Hưng phối hợp Công Đoàn cơ sở xã  tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2024. Ông Dương Anh Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch UBND xã dự và chỉ đạo hội nghị.

Hình 1

 Hội nghị đã báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội xã Mỹ Hòa Hưng năm 2023 và các chỉ tiêu chủ yếu năm 2024; báo cáo kết quả hoạt động của CĐCS năm 2023 và triển khai kế hoạch năm 2024; báo cáo hoạt động năm 2023 của Ban Thanh tra nhân dân, phát động phong trào thi đua năm 2024. Đồng thời tổ chức ký kết giao ước thi đua giữa chủ tịch UBND xã với chủ tịch công đoàn cơ sở, các ngành, tổ chuyên môn, trưởng 08 Khóm; ký kết giao ước thi đua giữa Chủ tịch UBMTTQ xã và trưởng ban công tác Mặt trận 09 ấp.

Hình 2

Phát biểu tại hội nghị, Ông Dương Anh Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã đã ghi nhận và đánh giá cao tập thể cán bộ, công chữ đạt được năm 2023 với những thành tích mong muốn tập thể tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết năng động sáng tạo… hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024 đề ra.