Skip to main content

THÔNG BÁO Về việc láng nhựa tuyến đường từ cầu Rạch Rích, ấp Mỹ An 2 đến cầu Khánh An ấp Mỹ An 1

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi công trình đang thi công láng nhựa. Ủy ban nhân dân xã Mỹ Hòa Hưng yêu cầu tất cả người dân nên tránh tuyến đường từ cầu Rạch Rích đến cầu Khánh An  hãy lưu thông qua tuyến đường khác để đảm bảo an toàn giao thông, đặc biệt là người dân dọc theo tuyến đường không được tưới nước làm ảnh hưởng đến quá trình láng nhựa.

Thời gian láng nhựa từ ngày 9/03/2024 đến ngày 14/03/2024.

Nhằm đảm bảo tuyến đường được thông suốt, giảm thiểu ùn tắc và tai nạn giao thông, tạo thuận lợi cho việc đi lại và sinh hoạt của nhân dân. UBND xã Mỹ Hòa Hưng yêu cầu toàn thể nhân dân thực hiện tốt theo nội dung thông báo trên.