Skip to main content

Trình diễn mô hình “Sản xuất giống ốc bươu đồng”

Sáng ngày 21/9, Trạm Khuyến nông Thành phố Long Xuyên phối hợp UBND xã Mỹ Hòa Hưng tổ chức điểm trình diễn mô hình “Sản xuất giống ốc bươu đồng” (bươu đen) tại nhà ông Huỳnh Tú An, ấp Mỹ Hiệp, xã Mỹ Hòa Hưng.

Hình ảnh Trình diễn mô hình

Mô hình được chọn thí điểm vào tháng 5, có quy mô thực hiện 50 m2, mật độ thả nuôi 90 con/m2. Tổng kinh phí thực hiện mô hình hơn 34 triệu đồng, từ nguồn kinh phí sự nghiệp khuyến nông của TP. Long Xuyên và nông dân đối ứng thực hiện. Qua tham quan thực tế tại ao nuôi và báo cáo tại mô hình cho thấy mô hình “Sản xuất giống ốc bươu đồng” rất dễ nuôi có tính thích nghi cao, với các loại thức ăn xanh như bèo dâu, đu đủ, tỷ lệ sống đạt 83%. Sau 1,5 tháng thả nuôi có thể xuất bán ốc giống, trừ chi phí lợi nhuận từ mô hình gần 20 triệu đồng.

Hình ảnh Trình diễn mô hình

Mô hình “Sản xuất giống ốc bươu đồng” được các nông dân tham quan đánh giá đạt hiệu quả cao và phù hợp thực tế, sản phẩm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, thân thiện môi trường, có thể tận dụng các ao trong vườn để thả nuôi, góp phần tạo việc làm ổn định, nâng cao thu nhập cho người nuôi./.

Hồng Đào-Trí Tâm