Skip to main content
hinhanh

Bài tuyên truyền về cuộc bầu cử bầu cử Trưởng ấp nhiệm kỳ 2022- 2027 Bầu ban Thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ 2022-2024 gắn với bầu hòa giải viên cơ sở trên địa bàn xã Mỹ Hòa Hưng

Bắt đầu từ 6 giờ 30 đến 12 giờ buổi sáng Chủ nhật, ngày 02 tháng 10 năm 2022, cử tri đại diện hộ gia đình nhắc nhở nhau sắp xếp công việc, đến tại các điểm bầu cử trên địa bàn ấp để tiến hành bầu cử sớm, đông đủ, đúng thời gian quy định của cuộc bầu cử, để giúp Tổ bầu cử kết thúc cuộc bầu cử sớm.

Tài liệu đính kèm: